Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-24 Stoppdatum 2014-02-24
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6070
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: