Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: St Sundsjön våtmark (nr 5), sk056 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-12 Stoppdatum 2014-02-12
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 6128
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: