Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Öasjön (Örsjön), V våtmark (nr 21), sk153 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-13 Stoppdatum 2014-02-13
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3230
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: