Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017070, 06VAT017070 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-14 Stoppdatum 2001-09-14
Mängd (ton): 4,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: