Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-08 Stoppdatum 1998-03-08
Mängd (ton): 49,84 Kostnad totalt: 34639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: