Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-13 Stoppdatum 1999-03-13
Mängd (ton): 52,08 Kostnad totalt: 36873
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: