Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-21 Stoppdatum 2000-03-21
Mängd (ton): 49,94 Kostnad totalt: 36505
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: