Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HJÄRTSJÖN, 632371 147279 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-28 Stoppdatum 2009-12-28
Mängd (ton): 37,04 Kostnad totalt: 38190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: