Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TYRELN, 639280152636 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-26 Stoppdatum 2014-11-26
Mängd (ton): 8,11 Kostnad totalt: 15217
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: