Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-05 Stoppdatum 2014-03-05
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 17072
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: