Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÖRN, 627100148506 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-04 Stoppdatum 2014-03-04
Mängd (ton): 39,31 Kostnad totalt: 61009
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: