Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403karlsb108vm , 2403karlsb108vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-30 Stoppdatum 2014-09-30
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 3963
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: