Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå120vm , 2425fjällå120vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-21 Stoppdatum 2014-09-21
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 8266
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: