Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå123vm , 2425fjällå123vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-21 Stoppdatum 2014-09-21
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 5333
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: