Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401fäbod001vm , 2401fäbod001vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-17 Stoppdatum 2014-10-17
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4239
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: