Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401klubb023vm , 2401klubb023vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-15 Stoppdatum 2014-10-15
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 2119
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: