Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401klubb026vm , 2401klubb026vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-15 Stoppdatum 2014-10-15
Mängd (ton): 2,89 Kostnad totalt: 6147
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: