Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb033vm , 2401torsb033vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-18 Stoppdatum 2014-10-18
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4239
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: