Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå029vm , 2401tvärå029vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-17 Stoppdatum 2014-10-17
Mängd (ton): 4,78 Kostnad totalt: 10174
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: