Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-18 Stoppdatum 2014-10-18
Mängd (ton): 15,74 Kostnad totalt: 33488
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: