Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk027vm , 2482holk027vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-07 Stoppdatum 2014-10-07
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4619
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: