Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-05 Stoppdatum 2014-10-05
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 18478
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: