Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb011vm , 2482rotb011vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-07 Stoppdatum 2014-10-07
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 4850
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: