Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär053vm , 2482tvär053vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-06 Stoppdatum 2014-10-06
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 2541
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: