Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär061vm , 2482tvär061vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-06 Stoppdatum 2014-10-06
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4619
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: