Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb038vm , 2480brännb038vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-10 Stoppdatum 2014-10-10
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 6385
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: