Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger042vm , 2480deger042vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-17 Stoppdatum 2014-10-17
Mängd (ton): 5,78 Kostnad totalt: 12345
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: