Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån022vm , 2480gravån022vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-08 Stoppdatum 2014-10-08
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4257
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: