Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån036vm , 2480gravån036vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-10 Stoppdatum 2014-10-10
Mängd (ton): 12,45 Kostnad totalt: 26606
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: