Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån075vm , 2480gravån075vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-09 Stoppdatum 2014-10-09
Mängd (ton): 15,44 Kostnad totalt: 32991
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: