Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj076vm , 2480gärssj076vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-13 Stoppdatum 2014-10-13
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 10642
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: