Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä014vm , 2480idebä014vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-14 Stoppdatum 2014-10-14
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4257
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: