Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm075vm , 2480klappm075vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-11 Stoppdatum 2014-10-11
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 17028
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: