Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm144vm , 2480klappm144vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-13 Stoppdatum 2014-10-13
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 14899
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: