Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb006vm , 2480malb006vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-13 Stoppdatum 2014-10-13
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 14899
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: