Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb022vm , 2462loftb022vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-22 Stoppdatum 2014-09-22
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 4854
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: