Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav134vm , 2463mossav134vm Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-28 Stoppdatum 2014-09-28
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4556
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: