Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-24 Stoppdatum 2014-08-24
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 13114
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: