Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-TÄLLVATTNET , 710798-165327 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-25 Stoppdatum 2014-08-25
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 7871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: