Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN , 706352-166736 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-22 Stoppdatum 2014-08-22
Mängd (ton): 21,49 Kostnad totalt: 28190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: