Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-29 Stoppdatum 2014-08-29
Mängd (ton): 50,46 Kostnad totalt: 66198
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: