Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-21 Stoppdatum 2014-09-21
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 43183
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: