Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 632632 147274 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-14 Stoppdatum 2009-02-14
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 3441
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: