Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 632632 147274 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-07 Stoppdatum 2010-12-07
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3862
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: