Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NÄTTJÄRNEN, 6661750-1438060-Sjö Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-02 Stoppdatum 2014-10-02
Mängd (ton): 153,53 Kostnad totalt: 125434
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: