Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-07 Stoppdatum 2014-07-07
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 9589
Kalkmedel: Grovkalk 0-2 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: