Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO024, 1696 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-10 Stoppdatum 2014-08-10
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6771
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: