Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-15 Stoppdatum 2014-08-15
Mängd (ton): 11,32 Kostnad totalt: 18852
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: