Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA003, 585 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-24 Stoppdatum 2014-09-24
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1544
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: