Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-20 Stoppdatum 2014-03-20
Mängd (ton): 20,07 Kostnad totalt: 31736
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: